Arma3 Servers In Australia, page 7

Rank Server Players Status Map
3833
0 / 45 Altis
3867
0 / 8 Tanoa
3894
0 / 8
3910
0 / 31 Altis
3988
0 / 8 Staszow
4010
0 / 64
4020
0 / 16 Chernarus_Winter
4024
0 / 100 Takistan
4057
0 / 2 VR
4062
0 / 8 pulau
4068
0 / 8
4075
0 / 8 Takistan
4126
0 / 16 altis
4149
0 / 64
4203
0 / 16 altis
4236
0 / 16 Altis
4319
0 / 13 zargabad
4369
0 / 12 isladuala3
4399
0 / 13 altis
4408
0 / 16 Altis
4438
0 / 8
4440
0 / 10
4479
0 / 16 altis
4481
0 / 14 Malden
4486
0 / 8 Altis