Arma3 Servers In France, page 2

Rank Server Players Status Map
288
0 / 64 altis
289
0 / 64 altis
294
0 / 120 Altis
343
0 / 4 tanoa
344
0 / 64 altis
346
0 / 64 altis
355
0 / 64 altis
356
0 / 64 wake
357
0 / 64 altis
367
0 / 15 Malden
374
1 / 100 MountainValley
375
0 / 64
381
100 / 255 Altis
387
0 / 64 Altis
390
0 / 32 Altis
407
38 / 103 DKP_Altis
408
0 / 40 Altis
417
0 / 50 Malden
450
0 / 36 Tanoa
471
0 / 100 Altis
473
3 / 70 Malden
479
19 / 70 Malden
481
83 / 110 Altis
491
92 / 100 Altis
495
0 / 10 lythium