Arma3 Servers In France, page 22

Rank Server Players Status Map
4645
0 / 10
4651
0 / 55 tem_anizay
4667
0 / 32 Altis
4675
0 / 64
4681
0 / 37 tem_olhava
4682
0 / 40 Altis
4686
0 / 5 Altis
4690
0 / 64
4695
0 / 66 Tembelan
4712
0 / 100 Altis
4713
0 / 10
4721
0 / 110 FishersIsland
4723
0 / 10 Altis
4728
0 / 18 pja307
4743
0 / 50 Altis
4765
0 / 32 altis
4781
0 / 40 utopia
4796
0 / 16 fallujah
4799
0 / 50 Altis
4810
0 / 120 isladuala3
4812
0 / 70 Altis
4830
0 / 40 Altis
4845
0 / 20 Tanoa
4846
0 / 80 altis
4863
0 / 20 Altis