Arma3 Servers Version 2.06.148221, page 110

Rank Server Players Status Map
3467
0 / 33
3468
0 / 30 vn_khe_sanh
3469
0 / 17 ruha
3470
0 / 16 tanoa
3474
0 / 30 Altis
3475
0 / 64
3476
0 / 10
3477
0 / 50 Tanoa
3478
0 / 22 Altis
3479
0 / 32
3480
0 / 32 Altis
3481
0 / 22 Takistan
3482
0 / 11 Stratis
3483
0 / 32
3484
0 / 36 Stratis
3485
0 / 40
3486
0 / 22 LeBourg
3487
0 / 40 sara_dbe1
3489

HFS

0 / 4
3492
0 / 40
3493
0 / 100 cedarpoint
3495
0 / 10 kunduz
3497
0 / 50
3498
0 / 10 altis
3499
0 / 20 Australia