Arma3 Servers Version 2.12.150301, page 4

Rank Server Players Status Map
90
0 / 128 zagor_zagorsk_biglakes
92
0 / 41 reshmaan
93
34 / 110 Altis
94
78 / 100 Altis
95
90 / 100 Altis
97
1 / 89 Altis
98
45 / 70 Altis
99
4 / 100 Altis
100
42 / 90 Altis
103
50 / 80 Altis
104
0 / 75 cam_lao_nam
105
38 / 75 Malden
106
42 / 80 Altis
108
3 / 70 Tanoa
109
20 / 100 Altis
111
12 / 40 altis
112
5 / 65 Stratis
113
3 / 180 Tanoa
115
5 / 75 Chernarus
116
0 / 37 cam_lao_nam
118
21 / 40 cam_lao_nam
119
0 / 64 altis
120
3 / 75 Altis
121
6 / 48 Altis
122
6 / 32 sara