Arma3 Servers In China

Rank Server Players Status Map
1222
10 / 10 altis
1749
0 / 60 Altis
2120
0 / 10 Tanoa
2174
0 / 32 Altis
2180
0 / 88 Altis
2474
0 / 36 Takistan
2615
0 / 88 Altis
2682
0 / 32 altis
2712
2 / 80 Altis
2734
0 / 30
2762
0 / 64 altis
2774
0 / 100 Jackson_County
2795
0 / 15 Malden
2804
0 / 100 Altis
2852
4 / 80 Stratis
2894
3 / 100 Altis
2918
2 / 100 Altis
2923
4 / 50 Altis
2946
1 / 90 Altis
2957
4 / 70 Altis
2966
0 / 8 Malden
2967
3 / 20 Altis
2985
0 / 60 Altis
2996
0 / 8 Tanoa
3000
0 / 50