Arma3 Servers In China

Rank Server Players Status Map
205
1 / 60 Tanoa
234
0 / 100 Altis
312
5 / 56 Chernarus_Winter
1108
1 / 60 Stratis
1163
0 / 32 Malden
1164
0 / 20 Altis
1165
0 / 32 Altis
1166
3 / 20 Altis
1214
0 / 110 Altis
1282
0 / 60 Altis
1283
1 / 10 Tanoa
1330
0 / 25 vn_khe_sanh
1356
0 / 46 Altis
1357
0 / 49 lythium
1389
0 / 50 altis
1420
4 / 115 Altis
1423
0 / 41 egl_laghisola
1424
0 / 41 Tanoa
1425
4 / 41 Malden
1426
0 / 41 tem_kujari
1427

8 / 16 Lingor3
1430
0 / 50 altis
1447
2 / 40 altis
1448
7 / 50 altis
1450
0 / 10 Altis