Arma3 Servers In China

Rank Server Players Status Map
190
0 / 40 Altis
982
3 / 146 Altis
1499
0 / 10 Altis
1500
0 / 10 Altis
1501
0 / 100 Altis
1526
3 / 99 Altis
1527
0 / 10 Altis
1544
3 / 100 Australia
1545
6 / 32 Altis
1552
2 / 100 Altis
1641
0 / 82 Altis
1644
6 / 56 Altis
1780
0 / 64 Tanoa
1781
4 / 100 Altis
1796
3 / 54 Altis
1800
0 / 34 takistan
1810
0 / 64 Altis
1856
0 / 32 saralite
1966
0 / 100 Altis
1971
0 / 100 Jackson_County
1977
0 / 64 australia
1979
0 / 36 altis
1980

0 / 36 altis
2067
0 / 25 altis
2075
0 / 10 Tanoa