Arma3 Servers In China

Rank Server Players Status Map
35
1 / 37 lythium
37
0 / 64 Altis
386
1 / 12 Malden
708
0 / 29 Tanoa
765
0 / 24 Altis
806
0 / 41 lythium
857
19 / 20 Malden
872
0 / 64 Altis
910
0 / 37 Altis
1309
0 / 120 Altis
1428
0 / 20 Altis
1433
0 / 37 rhspkl
1506
0 / 44 SPE_Normandy
1507
0 / 22 Altis
1508
0 / 44 Tanoa
1524
6 / 18 Malden
1525
3 / 18 Altis
1561
3 / 15 Malden
1563
0 / 50 altis
1601
5 / 20 Altis
1616
0 / 20 Stratis
1617
0 / 20 Altis
1618
4 / 20 Malden
1646
1 / 16 Altis
1649
0 / 64 Altis