Arma3 Servers In Germany, page 7

Rank Server Players Status Map
473
3 / 40 altis
476
0 / 46 Malden
477
4 / 49 takistan
480
0 / 30 Malden
483
0 / 64 altis
487
0 / 40
488
0 / 4 Altis
490
0 / 8 tem_anizay
492
0 / 4
494
0 / 40
500
0 / 10 Altis
520
0 / 100 Altis
524
0 / 64
528
1 / 30 Altis
529
0 / 4 Altis
530
1 / 20 cup_chernarus_A3
534
5 / 85 Tanoa
545
0 / 4
546
0 / 50 Altis
552
0 / 10 Altis
560
0 / 10 takistan
562
0 / 10
563
0 / 12
568
0 / 80 Jackson_County
582
0 / 12 Altis