Arma3 Servers In Japan

Rank Server Players Status Map
276
0 / 64 Altis
391
0 / 70 Tanoa
921
0 / 24 Malden
924
2 / 40 Altis
1003
0 / 12
1945
0 / 30 Australia
2328
0 / 40 Esseker
2381
0 / 30 Lythium
2977
0 / 12 takistan
3340
0 / 20
3626
0 / 8 Altis
3766
0 / 64 Altis
3924
0 / 60 MCN_Aliabad
4119
0 / 8 Altis
4819
0 / 16 Altis
4831
0 / 4 Malden
5002
0 / 12 Altis
5008
0 / 5 Altis
5609
0 / 8 Stratis