Arma3 Servers In New Zealand

Rank Server Players Status Map
318
0 / 20 tanoa
414
5 / 32 Khe_Sanh
1073
0 / 10
1394
0 / 10
2011
0 / 42 altis
2283
0 / 100 Altis
2494
0 / 16 takistan
2642
0 / 16 Altis
3066
1 / 16 Altis
5033
0 / 11 takistan
5041
0 / 13 groomlake
5191
0 / 16 Tanoa
5233
0 / 50
5250
0 / 32 Altis
5278
0 / 3 Tanoa
5407
0 / 12 groomlake
5445
0 / 16 Altis
5540
0 / 16 Altis
5548
0 / 12 groomlake
5587
0 / 12 groomlake
5596
0 / 40
5599
0 / 50 Tanoa
5996
0 / 16 Altis
6252
0 / 16 Altis
6286
0 / 7