Arma3 Servers In Norway

Rank Server Players Status Map
91
0 / 50 Stratis
92
0 / 60 Tanoa
406
0 / 15
499
0 / 10
1614
0 / 7 lythium
1624
0 / 60 Altis
2583
0 / 35 Thirsk
2584
0 / 75 Altis
2879
0 / 24 Tanoa
3074
0 / 35 Thirsk
3075
0 / 75 Altis
3090
0 / 10
3108
0 / 140 Tembelan
3159
0 / 64 malden
3160
0 / 64 tembelan
3323
0 / 12 Malden
3856
0 / 16 Altis
3889
0 / 100 taviana
4383
0 / 24 Tanoa
4668
0 / 24 Tanoa