Arma3 Servers In South Korea

Rank Server Players Status Map
822
3 / 70 Altis
899
1 / 64 Altis
1767
0 / 40 Baranow
1890

1 / 16 Altis
2200
0 / 15
2267
0 / 30 takistan
2290
0 / 33 Altis
2327
0 / 30 Altis
2472

1 / 46 Altis
2714
0 / 64 Malden
3272
0 / 32 malden
3786
0 / 30 altis
3826

0 / 100 Altis
3867
0 / 30 Altis
3874
0 / 16 Chernarus
3960
0 / 8 Malden
3977
0 / 40 Altis
3983
0 / 40 Altis
4267
0 / 21 Altis
4311
0 / 10 hebontes
4326
0 / 15 Tanoa
4474
0 / 16 Altis
4485
0 / 25 Altis
4510
0 / 16 Stratis
4538
0 / 50 altis