Arma3 Servers In South Korea

Rank Server Players Status Map
304
1 / 16 Tanoa
803
0 / 26 Altis
1498
22 / 70 Altis
2248
0 / 64 Altis
2830
0 / 32 takistan
2967
0 / 20
3336
0 / 37 Malden
3423
0 / 70 Altis
3433
0 / 15 Altis
3583
0 / 15 Altis
3782
0 / 64 altis
3783
0 / 64
3800
0 / 50 Altis
3957
0 / 64 Chernarus_Winter
3968
0 / 64 Chernarus_Winter
4001
0 / 64 Chernarus_Winter
4144
0 / 64 Chernarus_Winter
4214
0 / 20 Altis
4258
0 / 50 Altis
4269
0 / 64 altis
4270
0 / 64
4274
0 / 64 Malden
4351
0 / 64 altis
4352
0 / 64 Malden
4467
0 / 16 Tanoa