Arma3 Servers In South Korea

Rank Server Players Status Map
1450
0 / 15
1451
0 / 15
1480
3 / 16 Altis
2178
32 / 50 Altis
2312
0 / 40 lingor3
2737
1 / 10 Stratis
3168
0 / 15 Altis
3169
0 / 15 Altis
3173
0 / 40 BaranowWinter
3397
0 / 32 sara
3456
0 / 16 Tanoa
3579
0 / 16 Enoch
3680
0 / 16 Malden
3828
0 / 50 Altis
4333
0 / 16 Tanoa
4376
0 / 16 prei_khmaoch_luong
4383
0 / 10 Altis
4451
0 / 5
4516
0 / 16 Altis
4522
0 / 30 Altis
4693
0 / 12 takistan
4700
0 / 16 Tanoa
4705
0 / 4 Altis
4832
0 / 16 Altis
5022
0 / 10 Takistan