Arma3 Servers In Thailand

Rank Server Players Status Map
722
0 / 64 Stratis
1041
0 / 64 Tanoa
1069
1 / 64 Altis
1089
5 / 150 Altis
1877
0 / 60 kelleysisland
2070
0 / 75 Altis
2466
0 / 50 Altis
2889
0 / 64 Altis
3073
0 / 100 Altis
3492
0 / 64 Altis
3708
0 / 50 Altis
4179
0 / 75 Altis
4290
0 / 75 Altis
4510
0 / 64 Altis
5057
0 / 20 ChernarusRedux
5065
0 / 10
5070
0 / 10 Tanoa
5156
0 / 60 Malden
5405
0 / 50 Malden
5406
0 / 75 Altis
5474
0 / 120 kelleysisland
5553
0 / 4 tanoa
5695
NA / 14