ARMA - GÖKTÜRK

About
Address 213.142.150.169:2302
Hostname [TR] ARMA - GÖKTÜRK Discord: https://discord.gg/ngMwkG5XWP
Status Checked 5 minutes ago
Players 0 / 60
Location Turkey
Version 2.02.147284
Platform Windows
Map Malden
Registered by Vox
Registered since February 9th, 2021 01:59 PM EST
Last update February 24th, 2021 10:48 AM EST
Tag(s) Dedicated

Share This Server

Discord Server

Statistics
Uptime
Vote(s) 2
Rank 14
Score 4
Favorited 2
Discussion(s) 0

Share This Server

DescriptionGöktürkler veya Kök Türkler Ortaçağ'da Orta Asya'da göçebe bir Türk halkları konfederasyonuydu. Bumin Kağan'ın önderliğindeki Göktürkler, geleceğin coğrafi konumunu, kültürünü, hakim inançlarını ve geleceğini şekillendirecek birçok göçebe hanedanlıklarından biri olan Göktürk Kağanlığı'nı kurdular.

Orta Asya’daki Türk kavimleri arasında en bilineni Göktürklerdir. Özellikle Büyük Hun İmparatorluğu dönemindeki göçebe hayatın etkisiyle Türk kültürünü geliştiremeyen Türk ulusları Göktürklerle yerleşik hayata geçmiş ve Orta Asya’daki Türk medeniyeti ve kültürünü temellerini atmışlardır. Göktürkler hakkında bilinen en önemli bilgi kendi milletleri olan Türk kimliğini devlet adından kullanan ilk Türk devleti olarak karşımıza çıkar. Şunu da belirtmemiz gerekirse esasen bu kavim kendini Göktürkler olarak tanımlamazdı. Daha çok Türk devleti olarak anılan bu devlet Orhun Kitabeleri’nde belirtilen Ökük ve Türük ibaresinden türetilerek “Göktürk” halini almıştır.

Server
IP: 213.142.150.169
Port: 2302

TeamSpeak
armagokturk

Mail
[email protected]

Instagram
https://www.instagram.com/arma_gokturk

YouTube
https://www.youtube.com/channel/UC4hKW_IDkbq1LGpeNpX3jaw

ARMA3 - Server - List
https://arma3-servers.net/server/229142/

ARMA3 - Units
https://units.arma3.com/unit/armagokturk

Discord
https://discord.gg/ngMwkG5XWP