Arma3 Servers In France

Rank Server Players Status Map
87
0 / 100 silverlake
94
0 / 40 Altis
106
4 / 115 Altis
110
11 / 70 Altis
111
2 / 110 Altis
120
0 / 180 Tanoa
127
5 / 90 Altis
133
0 / 40 Altis
136
20 / 75 Altis
144
0 / 60 Malden
145
0 / 60 Tanoa
152
1 / 120 Altis
154
2 / 60 Altis
156
0 / 10 Altis
167
0 / 10 Cam_Lao_Nam
168
0 / 10 Altis
202
0 / 45 altis
218
0 / 20 Altis
230
0 / 50 lythium
231
0 / 75 takistan
251
0 / 37 cam_lao_nam
285
0 / 37 Chernarus_Winter
335
0 / 80 Altis
346
0 / 10 cam_lao_nam
381
0 / 10 Chernarus_2035