Arma3 Servers In Australia

Rank Server Players Status Map
182
0 / 20 Altis
214
0 / 12 Enoch
274
0 / 50 Malden
279
0 / 64 fapovo
287
0 / 10 Tembelan
291
1 / 150 Altis
306
0 / 10
319
70 / 100 Altis
322
0 / 10 Lingor3
324
3 / 10 panthera3
327
0 / 10 rof_mok
345
1 / 10 Napf
366
0 / 10 Altis
370
0 / 40 vt7
373
0 / 32
381
0 / 32 malden
492
0 / 30 Altis
499
46 / 80 Altis
522
4 / 20 Altis
536
0 / 16 Chernarus
545
7 / 32 taviana
619
5 / 80 Malden
620
0 / 30 Altis
642
0 / 10
644
0 / 32