Best Ping Around Russia, Moscow

Find Arma3 servers with the best ping (latency) around Russia, Moscow.

Rank Server Players Status Map
53
0 / 53 Tembelan
62
0 / 110 IMPERIALMap
140
0 / 10 vt7
154
0 / 53 psyfx_pht
207
2 / 32 Altis
287
4 / 31 Altis
289
36 / 60 Altis
375
0 / 43 Altis
379
2 / 72 malden
403
0 / 60 cup_chernarus_A3
404
87 / 100 Altis
405
56 / 100 Altis
430
27 / 35 Altis
460
0 / 60 Altis
739
1 / 18 Altis
786
0 / 55 stratis
971
0 / 45 Altis
1132
0 / 100 Tanoa
1380
0 / 31 gm_weferlingen_winter
1381
7 / 31 Sara
1411
0 / 60 Staszow
1452
0 / 64 Altis
1463
0 / 13 armst_armzone
1533
0 / 53 Altis
1534
24 / 110 Kapaulio