Most Played Arma3 Servers, page 7

Rank Server Players Status Map
1827
13 / 50 kelleysisland
1182
13 / 32 malden
1170
13 / 75 Altis
815
13 / 90 Altis
1994
13 / 20 chernarusredux
1704
13 / 24 sara_dbe1
48
13 / 60 Tanoa
2299
12 / 85 LakesideValley
2285
12 / 70 Altis
1685
12 / 80 Tanoa
1961
12 / 20 chernarusredux
2405
12 / 64 Altis
1528
11 / 45 NamalskRedux
2694
11 / 70 isladuala3
1404
11 / 50 KelleysIsland
1395
11 / 90 Napf
1281
11 / 128 Altis
1813
11 / 150 Altis
1049
11 / 50 Altis
2157
11 / 25 Altis
498
11 / 146 Stratis
459
11 / 60 Lythium
389
11 / 50 Altis
2448
11 / 50 Altis
2802
11 / 85 Altis